Jeugd

Religieuze opvoeding

Religieuze opvoeding begint eigenlijk al in de wieg. Het pasgeboren kind wordt omgeven door een intieme en koesterende sfeer van eerbied, aandacht en verwondering. Dit zijn de basis elementen van een religieuze levenshouding. Het jonge kind is zijn omgeving; het zuigt de omgeving in zich op en het imiteert de volwassene. Religieuze opvoeding is daarom ook voor een deel zelfopvoeding van de volwassene. Wat leef ik mijn kind voor? Daaruit kan de wens ontstaan het kind te willen laten dopen. Het voorleven en de juiste sfeer scheppen geldt vooral in de eerste levens jaren van het kind. Later als de buitenwereld een grotere rol gaat spelen wordt dit anders.

Vanaf ongeveer het zevende jaar kunnen de kinderen deelnemen aan de godsdienstlessen in de Christengemeenschap. Het accent valt hier niet op het overdragen van de christelijke leer, zoals ‘godsdienstles’ vaak begrepen wordt; er worden sprookjes en verhalen verteld die een christelijke stemming en inhoud hebben. Later ook verhalen uit het Oude Testament. Het regelmatig bijwonen van kinderdienst in de Christengemeenschap hoort hierbij.

Rond het veertiende jaar vindt de jeugdwijding plaats. Het sacrament dat de overgang naar de volwassenheid markeert.

Literatuur: Wilma Bos, Doop, zondagsdienst voor kinderen, jeugdwijding, Zeist, Christofoor, 2012.

Daarnaast zijn er een zevental artikelen verschenen in het tijdschrift In beweging in de serie ‘Op de groei’ waarin uiteenlopende aspecten van de religieuze opvoeding – van voor de geboorte tot na de pubertijd – aan de orde komen. Deze artikelen staan hieronder vermeld.

Deel 1 – Verwachting de achting voor het leven  – Over zwangerschap en toeleven naar de geboorte
Deel 2 – 
Wie wordt er geboren – Over geboorte en kraamtijd
Deel 3 – 
De brug tussen hemelhuis en aardehuis – Over de doop in de Christengemeenschap
Deel 4 – 
Ja zeggen tegen het lot van je kind – Interview met kinderarts Edmond Schoorel
Deel 5 – 
Over de ik-geboorte – Ontwikkeling in de peutertijd
Deel 6 – 
Opvoeden in de waarheid – Hoe krijgt een kind een verhouding tot de waarheid?
Deel 7 – 
Jaarfeesten vieren met de kinderen – Praktische en inhoudelijke tips van ervaren ouders
Deel 8 – 
Wat goed is vastgehouden kun je loslaten – Over angsten in het kinderleven
Deel 9 – 
Op de plaats van de armoede  – Over de Kerstdienst voor kinderen in de Christengemeenschap